Home​

  
V A C A T U R E


OPO Noordenveld is een onderwijsinstelling voor openbaar primair onderwijs met ongeveer 2000 leerlingen, verdeeld over 12 basisscholen, waaronder een samenwerkingsschool en een school voor speciaal basis onderwijs.
Het bestuur van OPO Noordenveld wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld.
  
Het  bestuur zoekt, in verband met pensionering van de huidige algemeen directeur, een
 
ALGEMEEN DIRECTEURZoeken
​​Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).
ODBS 't Valkhof in Roden, ODBS De Eskampen in Peize en SWS De Schans in Een zijn gecertificeerde Daltonscholen en OBS 't Spectrum te Peize is een gecertificeerde BAS+ school.

Vanaf 1 augustus 2017 zijn OBS De Vlinderhof  en CBS De Veenster te Veenhuizen gefuseerd tot de Samenwerkingsschool Veenhuizen met de naam: Kindcentrum Speel en Leer. De nieuw gevormde school is een gecertificeerde Daltonschool waarin Positive Behavior Support centraal staat. Kindcentrum Speel en Leer valt bestuurlijk onder CKC Drenthe.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
 
Op alle scholen van OPO Noordenveld wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.


OPO​​Noordenveld
​​Groene Zoom 16
9301 SJ  Roden
Postbus 21
9300 AA  Roden
050-4065780