VACATURE

Zoeken

OPO Noordenveld is een onderwijsinstelling voor openbaar primair onderwijs met ongeveer 2000 leerlingen, verdeeld over 12 basisscholen, waaronder een samenwerkingsschool en een school voor speciaal basis onderwijs. Bij OPO Noordenveld werken ongeveer 250 medewerkers.  Het bestuur van OPO Noordenveld wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld.

Het  bestuur zoekt, in verband met pensionering van de huidige algemeen directeur, een

Algemeen directeur


Ontwikkelingen en kenmerken OPO Noordenveld
OPO Noordenveld streeft naar het beste onderwijs voor ieder kind. Voorwaarden daarvoor zijn een goede onderwijskwaliteit, gemotiveerd en tevreden personeel, scholen die zich profileren, een transparante organisatie en ouders zien als belangrijke partners.
Bij OPO Noordenveld liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie en de scholen hebben de vrijheid om het onderwijs op hun eigen manier vorm te geven, passend bij de eigen visie en de omgeving waarin de school zich bevindt. De organisatie kenmerkt zich door een informele en open cultuur, waarin op een prettige manier wordt samengewerkt.

De komende jaren spelen de volgende ontwikkelingen bij OPO Noordenveld:
 • talentontwikkeling in de brede zin waarbij de leerling centraal staat en niet het aanbod;
 • grote aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling als basis voor leren;
 • verder integreren van 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum;
 • uitbouw van het programma Cultuureducatie Noordenveld met Meer Muziek in de Klas Lokaal;
 • meer aandacht voor de rol van bewegingsonderwijs in relatie tot gezond opgroeien;
 • professioneel handelen van leerkrachten en inzetten op specialismen;
 • verdere uitbouw van de kwaliteitscyclus;
 • intensiveren van de samenwerking met kinderopvangorganisaties; duurzaamheid van gebouwen;
 • nieuwbouw van twee scholen.

Taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur
 • adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders (het bestuur) over de vast te stellen algemene beleidskaders en de strategie;
 • voorbereiden en uitvoeren van het beleid en in grote mate ook het bepalen van het beleid van OPO Noordenveld. De algemeen directeur vertegenwoordigt in deze het bevoegd gezag;
 • aansturen van de scholen en het stafbureau, inclusief de verantwoordelijkheid voor de integrale bedrijfsvoering van de organisatie;

De bevoegdheden van de algemeen directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut.

Profiel
Wij zijn op zoek naar een algemeen directeur die:
 • gericht is op het beste onderwijs voor ieder kind, en hiervoor de randvoorwaarden creëert binnen de organisatie;
 • brede kennis heeft van onderwijs en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • ondernemend is, strategisch handelt en kansen ziet en benut;
 • de financiën en bedrijfsvoering van de organisatie consolideert;
 • ervaring heeft in het leiding geven aan professionals en samenwerking en ontwikkeling stimuleert;
 • benaderbaar is en op een gemakkelijke manier contacten onderhoudt binnen en buiten de organisatie;
 • een actieve bijdrage levert aan netwerken en overleg- en samenwerkingsorganen in de regio;
 • een scharnierfunctie vervult tussen onderwijs en bestuur.

Arbeidsvoorwaarden
De CAO Primair Onderwijs is van toepassing op de arbeidsvoorwaarden. De functie is ingedeeld in schaal DD. Dit betekent een salaris van maximaal € 5.715 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Informatie
Aanvullende inhoudelijke informatie over deze functie kan worden verkregen bij Albert Eising, algemeen directeur OPO Noordenveld, via  telefoonnummer 050 4065783 of 06 54264761. Voor algemene informatie en vragen over de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Suzan Peeters, personeelsadviseur OPO Noordenveld, telefoonnummer 050 4065786 of 06 15113027.


Solliciteren
Sollicitanten kunnen tot 6 mei 2019 een korte motivatiebrief en CV sturen naar Suzan Peeters [email protected] of OPO Noordenveld, t.a.v. S. Peeters, Postbus 21, 9300 AA Roden. De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland op 15 mei 2019.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor op externe kandidaten.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Klik hier voor de vacaturetekst in PDF
  

OPO​​Noordenveld
​​Groene Zoom 16
9301 SJ  Roden
Postbus 21
9300 AA  Roden
050-4065780