Scholen van OPO Noordenveld

Nieuw Roden
OBS De Poolster

Kwaliteit, veilig en prettig klimaat, Plusklas, Kunst en Cultuur, Muziek, ICT en media-wijsheid, Wetenschap & Techniek, Ouderbetrokkenheid

Een
SWS De Schans

Daltononderwijs, School voor iederEEN, Samenwerken met plezier en aandacht, Ontplooiing van het kind tot Wereldburger


Nietap
OBS De Flint

Veilige dorpsschool, Respectvolle omgang met elkaar, Kunst en cultuur, Wetenschap & Techniek, Ouderbetrokkenheid, Zelfstandig leren

Zevenhuisterweg 3
9311 VA  Nieuw-Roden
Postbus 131
9300 AC  Roden
050-5017772
[email protected]
https://obsdepoolster.com
Norgerweg 18
9342 PH  Een
0592-656308
[email protected]
www.swsdeschans.nl

J.P. Santeeweg 109
9312 TA  Nietap
0594-514649
[email protected]
www.obsdeflint.nl

Peize
OBS 't Spectrum

Bas+ (Bouwen aan een adaptieve school), Adaptief, Coöperatief, Creatief, Digitaal, Verkeersveilig

Norg
OBS De Hekakker

Talentontwikkeling, Ondernemend leren, Rots en Water, Gezonde school, Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Peize
ODBS De Eskampen

Daltononderwijs, Zelfvertrouwen, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Leren leren, Goede opbrengsten, Breed aanbod met veel cultuur

Boerakkerweg 2a
9321 EL  Peize
Postbus 17
9320 AA  Peize
050-5033158
[email protected]
www.eskampen.nl
Schoolstraat 3
9331 AV  Norg
0592-613224
[email protected]
www.obsdehekakker.nl

Roden
OBS De Tandem

Gezonde school, Ateliers met creativiteit, koken, sport en muziek, Ondernemend leren, Goede opbrengsten, Aandacht voor het individuele kind

Roden
SBO 't Hoge Holt

Speciaal basisonderwijs, Positief, Structuur, Duidelijkheid, Vrijheid binnen grenzen, Betrokkenheid van leerlingen en teamleden

Roden
OBS De Marke

Toepassen van ICT, Ouderbetrokkenheid, TSO, Aandacht voor het individuele kind, Kunst en Cultuur, Muziek, Cultuureducatie

Lijsterbesstraat 1
9301 MK  Roden
Postbus 34
9300 AA  Roden
050-5019328
[email protected]
www.thogeholt.nl


Molenweg 1
9301 JD  Roden
050-5017434
[email protected]
www.demarke-roden.nl


Klimop 2
9301 PK  Roden
050-5017172
[email protected]
www.obsdetandemroden.nl

Roderwolde
OBS Het Palet

Kleine, veilige dorpsschool in een groene omgeving, Zelfstandig leren, Samenwerken, Grote ouderbetrokkenheid, Kunst en cultuur, Ateliers voor Wetenschap & Techniek, ICT


Veenhuizen
Kindcentrum SPEEL en LEER

Kindcentrum SPEEL en LEER is als samenwerkingsschool ontstaan vanuit een fusie van CBS De Veenster en OBS De Vlinderhof.
Bestuurlijk valt de school onder CKC Drenthe

Roden
ODBS Het Valkhof

Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerkend leren, verantwoordelijkheid nemen, reflecteren.  Vreedzame School: positief leren omgaan met elkaar, burgerschap. Engels van groep 1 t/m 8, Wetenschap & Techniek, Mediawijsheid

Hoofdstraat 21B
9315 PA  Roderwolde
050-5033551
[email protected]
www.obshetpalet-roderwolde.nl


Schonauwen 2
9301 SP  Roden
050-5017300
[email protected]
www.hetvalkhof.nl

Ir. Mentropweg 72
9341 AT  Veenhuizen
0592-388355
[email protected]


Westervelde
OBS De Elsakker

Kubusschool, Onderzoekend & Ontwerpend leren, Groene omgeving, Schooltuinen, Talent ontwikkeling

Schoolstraat 5
9337 PB
Westervelde
0592-613991
[email protected]
www.obs-elsakker.nl