Leesplein Noordenveld


Leesplein Noordenveld
Het leesplein is gekoppeld aan de Pilot Dyslexie Noordenveld. Op deze pagina kunnen betrokkenen terecht voor informatie, downloads, links, suggesties, vragen, feedback en aanmelding voor studiedagen.

Studiemiddagen
Als onderdeel van de pilot worden er studiemiddagen georganiseerd voor leerkrachten van groepen 3, taalspecialisten en intern begeleiders, zie  inhoud pilot dyslexie . Voor leerkrachten van pilotscholen zijn de studiemiddagen verplicht, leerkrachten van referentiescholen zijn eveneens van harte welkom. In het schooljaar 2018-2019 zijn drie studiemiddagen gepland, te weten op:
  • 31 oktober 2018 (1)
  • 15 januari 2019 (2)
  • 13 mei 2019 (3)

We willen graag dat deelnemers van zowel pilot- als referentiescholen zich ruim van tevoren met een digitaal formuliertje aanmelden (uiterlijk twee weken van tevoren). Klik op de volgende link om je aan te melden voor de
studiemiddag van 13 mei 2019
.​

Downloads, vragen, opmerkingen, suggesties...
Zoeken
OPO​​​​Noordenveld
openbaar  primair  onderwijs  noordenveld

Stichting Quadraten

Stappenplan woorden maken
Vier op een rij 3-tekenklanken
Doelenkaarten VLL
Letterspeurtocht
Letterspeurtocht antwoorden
Meivakantie onderhoud
Letterspel mens-erger-je-niet
  1. Managing Director
  2. Managing Director
Oefenblad raketlezen
Vragen en suggesties
Links oefenspelletjes
E​xpertisecentrum Nederlands
Werkdocumenten preventie leesproblemen groep 1-2
Werkdocumenten preventie leesproblemen groep 3
Werkdocumenten preventie leesproblemen groep 4
Werkdocumenten preventie leesproblemen groep 5-8
Werkdocumenten preventie leesproblemen groep 5-8
Werkdocumenten preventie leesproblemen groep SBO
Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs
Herfstsignalering leeslijn